Dansk Irsksetter Klub
SIDSTE NYT ARKIV 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2017

SIDSTE NYT 2017


DISK´s Hovedprøve i Jylland ved Horsens d. 31. marts og 1-2. april 2017 >>>
Bestillingsskema her >>>

DISK VINTERMØDE SJÆLLAND  2017 >>>


  VINTERUDSTILLING I FREDRIKS (Ny frist)  >>>

 

2017
3.4 2017

 
 
SIDSTE NYT
 
 DISK er nu blevet færdig med 1. generation af vores nye hjemmeside.
 Hjemmesiden vil blive en vigtigt brik i DISK's bestræbelser på at opbygge en ny og tidsvarende digital platform, som understøtter den positive udvikling, vi oplever
 med vores Irske Settere.
 Hjemmeside adressen www.irsksetterklubben.dk vil i løbet af de næste uger blive videresendt til www.redclub-denmark.com.
 Vi har således både en dansk og international hjemmeside adresse. Man kan allerede nu benytte den nye hjemmeside via www.redclub-denmark.com

 Erik Petersen - som har administreret vores gamle hjemmeside har ønsket at bruge mere tid på familien og sine hunde og vil derfor gerne give stafetten videre til nye kræfter.
 DISK vil gerne udtrykke sin dybeste taknemmelighed til Erik for professionelt og engageret at have varetaget denne opgave på fornemmeste vis i mange år. - Tusind tak Erik.

 Dette betyder at al kommunikation i forbindelse med DISK hjemmeside i fremtiden og per dags dato skal sendes til danskirsksetterklub@gmail.com

 Med venlig hilsen 
 DISK

 Kære DISK medlemmer
 Ja, dette er rent faktisk "Sidste nyt" fra hjemmesiden... men vel at bemærke den "gamle" hjemmeside. Som skrvet ovenfor vil jeg gerne takke for de pæne ord.
 Det har altid været -  og er stadigt - er personlig glæde at arbejde for DISK samt en fornøjelse at kende næsten Jer alle. Tusind tak :-)

 Som også skrevet står herover, vil jeg i fremtiden tilbage til mit udgangspunkt, nemlig det at starte egen hund på prøve og gå på jagt. Dertil vil jeg nedprioritere min
 markprøve dommergerning pga. manglende mulighed for at kunne afse timer væk fra familien (læs Karen Margrethe).
 
 Men... vi ses nu derude. Tak for alt!

"Knæk og Bræk" med en nye flotte side :-)

 Venlig Hilsen Erik P
 

 

30.3  RESLUTATER opdateret
24.3  RESULTATER opdateret  ... samt undskyld til Erling W Christensen fordi jeg havde glemt hans markprøveresultat - 1. UK. på Vilslevs Nemo...
 Der er mange grunde hertil... men vejen til helvede er som bekendt brolagt med dårlige undskyldninger... :-)
22.3  HUSK tilmeldingsfrist til Hovedprøven er den 24.3  !!
21.3

 DANSK JAGTHUNDE UDVALG

 Procedure for indsendelse af svar på høringsnotat dateret 1. januar 2017
 
Hermed gives oplysning om proceduren for fremsendelse af svar på høringsnotat vedr. Forslag til ændringer af Fælles Markprøve Regler (FMR) i 2017.
 Svarene skal være fremsendt senest 15. april 2017:   

 Personer, der er medlem af en specialklub, sender høringssvar til den specialklub, vedkommende er medlem af.
 Specialklubben fremsender efter behandling af det modtagne høringssvar deres indstilling til FJD’s sekretær Ingerlise Rasmussen e-mail post@ir-fritik.dk senest den 1. maj 2017.

 Personer, der er medlem af Danmarks Jægerforbund (DJ), sender høringssvar til DJ e-mail ???? mærket ”FMR-høringssvar fra medlem nr. xxxx.”
 Personer, der er medlem af Dansk Kennel Klub (DKK), sender høringssvar til DKK e-mail ???? mærket ”FMR-høringssvar fra medlem nr. xxxx.”
 ERFA-grupperne sender høringssvar til Dommerudvalget (DUV) e-mail stenhoej@mail.dk  

 Ovennævnte instanser (FJD, DJ, DKK og DUV) varetager herefter den videre behandling af svarene og forelægger konklusioner og evt. forslag for Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse.
 Med venlig hilsen
 Poul Vestervang, Formand

 

16.3  RESLUTATER opdateret
9.3  DISK´s Hovedprøve i Jylland ved Horsens d. 31. marts og 1-2. april 2017 >>>
 Bestillingsskema her >>> (Konto nummer til betaling var desværre forkert på bestillingssedlen...  er rettet nu... :-)
4.3

 Ungdomsklassen på DISK hovedprøve
 Specialklubberne kan i henhold til brev fra DJU, ansøge om at den maksimale alder på alle hunde tilmeldt ungdomsklassen, på specialklubbernes hovedprøver,
 ikke overstiger 24 måneder. DISK har d.27/2. søgt denne dispensation og fået den fra DJU.
 I løbet af maj/juni skal de engelske specialklubber melde tilbage, til DJU, hvorvidt de igen ønsker at den maksimale alder i Ungdomsklassen,
 på alle prøver, føres tilbage til 24 måneder.
 Gunnar Jensen

22.2  DISK byder VELKOMMEN til nyt medlem Henrik Andersen  
3.2  Advance Notice of all enthusiasts!!  2017 European Championship for Irish Red Setters on Snipe in Ireland >>>
 På IIRSC's (International Irish Red Setter Club) møde i Marts 2016, blev det besluttet at afholde European Championship på bekkasiner. Se vedhæftede invitation herover). 
28.1  "Synnejysk Jaut Mester Skt. Hubertus"
 Hermed fremsendes en invitiation til en ny efterårsprøve i Sønderjylland, med stor jagtlig relevans og åben for alle stående jagthunderacer, uden øvrige kvalifikationer.​ >>>
27.1  DISK byder VELKOMMEN til nyt medlem Brigitte Schröder    
27.1  Agerhønetælling
 Lørdag den 4. og søndag den 5. marts  afholder vi agerhønetælling i Bredstenområdet, nær Vejle.  (kan bruges som en træningsdag) 
 Vi mødes hos Knud Hansen,  Skærhejselvej 28,  7182 Bredsten, begge dage kl.9.00 
 Tilmelding kan ske på telefon 4247 1654 og 7588 1653  indtal  IKKE!!  på tlf. svarer.  Eller 
 kn._ha@outlook.dk
 VH Knud Hansen 
13.1

 Markprøve træning i Vendsyssel.

 Lørdag den 11. februar. Vi mødes på P. pladsen ved Kærsgård Strand kl. 9.00.
 Tilmelding til Erik Rimmen på tlf. 60629520 eller mail:
rimmen7@gmail.com
 Gps adresse på mødestedet er: Kærsgård Strandve  1,  9850  Hirtshals,  Hjørring.
 Hilsen Erik Rimmen.

11.1  DISK byder VELKOMMEN til nyt medlem Hans Chr. Skau 
10.1  DISKs forårstræning på Kongenshus Hede.

 Lørdag d. 25/2 og Søndag d. 26/2-2017 afholdes der fællestræning på Kongenshus Hede. Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongenshus Hotel kl 9.00. Alle racer er velkommen.
 Prisen for at deltage er 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje på heden. Begge dage vil der igen i år være mulighed for, at købe pølser fra den varme grill til frokost for alle.
 Seneste tilmelding d. 22/2-17 til Brian H. Krog mobil-nr +4553821583 eller E-mail sallingboens@gmail.com.
 Man kan bestille overnatning på Kongenshus Hotel Tlf +45 97548125 Der forefindes også B&B i området
 Mvh. Brian H. Krog

 Vedr. FEJL i Jagthunden ang. Trænnings Weekenden på Kongenshus Hede.
 Der er oplyst det forkerte tlf-nr og den forkerte mail-adresse Ved tilmelding skal der bruges følgende. Mobil-nr: +4553821583   sallingboens@gmail.com
 Brian Krog

10.1  
HUSK.... VINTERUDSTILLING I FREDRIKS
(Samme weekend som DISK har træningsweekend på Kongens Hus Hede. >>>

 
10.1

 De sidste 3 år er der blevet afholdt et møde under European Championship for IS i Moncetz; Frankrig. 
 Målet med disse møder har været at etablere en international organisation (IIRSC) til fremme af den Irske Setter.
 På mødet har der været deltagelse fra ca. 10-15 lande. Processen har været spændende og lærerig og specielt det globale perspektiv, hvor man møder ildsjæle fra
 hele kloden har været en øjenåbner. Der er virkelig mange mennesker verden rundt, der brænder for den Irske Setter. 
 Et vigtigt delmål er nu opnået og formelt set er IIRSC ( International Irish Red Setter Club) nu anerkendt af FCI. 

 Selvom aftalen ved første øjekast ikke virker super konkret, skinner det dog meget tydeligt igennem, at der i fremtiden skal fokuseres på den
 Irske Setter som Jagthund og ikke som rene udstillinghunde.
 
 Aftalen kan læses
>>>
 
 Med venlig Hilsen
 Frank Krøyer

6.1  DISK byder VELKOMMEN til nyt medlem Grethe V. Andersen 
6.1  Generalforsamling i DISK

 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansk Irsksetter-Klub i forbindelse med hovedprøven 2017, fredag den 31. marts 2017 kl. 20.00.
 Sted: Bygholm landbrugsskole Hattingvej 49 8700 Horsens 

 Dagsorden i henhold til klubbens love § 12
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 medlemmer til underskrivelse af protokollen
 4. valg af stemmetæller.
 5. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. valg af formand (Erik Rimmen modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Brian Krog
     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
     På valg er Erling Juul (modtager ikke genvalg)
     Jan Lorentsen (modtager genvalg)
     Valg af suppleant nuværende Ulrik Kjærsgaard
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. eventuelt
 
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
 Kandidatforslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres.
 På bestyrelsens vegne
 Erik Rimmen 

 POKALER

 Det er besluttet at det store billede, og pistolen, skal medbringes til generalforsamlingen, der i år afholdes fredag den 31. marts 2017 i forbindelse med hovedprøven.
 Alle andre pokaler skal også medbringes til hovedprøven, graverede og pænt pudsede.
 Kommer du ikke til hovedprøven skal pokalerne sendes til Per Pedersen, Lykkevej 34, 7700 Thisted. Graveret og pudset senest den 1. marts 2017.

 Bestyrelsen vil gerne appellere til, at alle husker at få pokalerne afleveret eller sendt, så eventuelle nye modtager af pokalerne kan få dem udleveret, og have mindet med hjem.
 Afleveres eller modtages pokalerne ikke, skal der erlægges 200,00 kr. til klubkassen. 

 På bestyrelsens vegne
 Erik Rimmen

4.1  HOVEDPRØVE 2017 Se herover.....     Bestillingsskema her >>>
1.1. 2017

                                                                                           

2016

24.12  POINT  SKEMA TIL ÅRETS HUNDE  >>>
 DISK vil hermed gerne præciserer hvordan man forholder sig ved point til Årets Unghund:
 
Pointsystemet der benyttes til udregning af AK - BRKL og VK for unghunde under 24 måneder skal følge pointsystemet for årets hund.
 Det nuværende pointsystem for Årets Unghund for præmier opnået i UK skal fortsat benyttes.
24.12                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
GLÆDELIG JUL
 
22.12

 NY HJEMMESIDE
 DISK er ved at udarbejde en ny hjemmeside.
 For at gøre den så inspirerende som overhovedet mulig, vil vi gerne opfordrer jer til at fremsende gode billeder af både nye og gamle hunde. 
 Billederne skal være i høj opløsning, hvilket i praksis betyder, at de skal være større end 1 MB og helst 3-6 MB.
 I er også meget velkommen til at sende Video. For både billeder og video gælder det, at hver mail kun må fylde 20 MB.
 Hjemmesiden forventes at gå live foråret 2017

 Send venligst til: 
danskirsksetterklub@gmail.com 

 På forhånd mange tak 

 Glædeligt jul og godt Nytår 
 DISK

21.12  DISK "fælles" vintermøde 2017 på Sjælland - se øverst på denne side eller her >>>
18.12  Markprøve træning ved Fredericia 
 
Søndag d. 19. februar 2017  
 Mødested: Nebbegård Nebbegårdsvej 115 7080 Børkop  Mødetid: KL. 9.00
 Der er rundstykker og kaffe ved ankomst, efter træningen er der suppe eller andet godt. Pris kr. 50,00.
 Tilmelding til: Svend Åge Jensen Tlf. 25 37 98 60 eller 

 Gunnar Jensen Tlf. 51 32 40 35 senest d. 17.02.2017 
gj.kirstinekjaer@autlook.dk
17.12  VINTERUDSTILLING I FREDRIKS (Samme weekend som DISK har træningsweekend på Kongens Hus Hede. >>>

                                                                                                                       
 
16.12

 Referat DISK Bestyrelsemøde 20.11 2016 - se under linket BESTYRELSE eller direkte her  >>>

12.12  POINT TIL ÅRSPOKALER indsendes til Per Pedersen - kontakt evt. PP vedr. Pointskala.
24.11

 Vintermøde Sjælland 19.1.2017

 I samarbejde mellem Engelsksetterklub Danmark, Dansk Irsk Setter Klub og Dansk Gordon Setter Klub afholdes et vintermøde på Sjælland den 19.1.2017.
 Mødestedet er Ringsted og omegns jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, Ringsted og mødet starter kl. 19:00.
 Foruden en orientering fra de tre klubber om de kommende aktiviteter i klubbernes regi arbejdes der på aftenens program.
 Dette følger på hjemmesider med alle detaljer når de er på plads, men reserver allerede nu denne aften til kikstart på foråret her på Sjælland!
 Vi håber at se så mange som muligt og hundeførere af andre racer end de tre setter racer er naturligvis velkomne.
2.11  Fælles vintermøde med ESK på Sjælland  !!! ???  >>>
29.10  RESULTATER opdateret - nyt stort resultat for DISK i Jubilæumsåret :-) ....   en BRUGSCHAMPION !
28.10  RESLUTATER opdateret
26.10  RESLUTATER opdateret fra Danmarksmesterskabet.... med enestående og historisk sejr samt yderligere to placeringer til den Irske setter ... i klubben 100 års Jubilæumsår...
 større bliver det næsten ikke. STORT TILLYKKE.
 Et hjertesuk - beklager at siden ikke er opdateret før nu (29.10)... har ikke været hjemme siden fredag før DM og kan ikke opdatere "ude i byen".
 VH Erik / Webmaster
25.10  RESULTATER VERDENSMESTERSKABET og SCT. HUBERTUS 2016 DKK´s VM-hjemmeside..... http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/results.asp?pid=28042
11.10  I denne uge lægges følgende informationer på DJU’s hjemmeside >>> 

 ”Placerede hunde på efterårets vinderprøver”
 ”Udtagne hunde til DM 2016” (mandag den 10. oktober)
 ”Katalog for DM 2016” vil blive lagt på hjemmesiden senest torsdag den 13. oktober !

11.10  MARKPRØVE opdateret
9.10  MARKPRØVE opdateret
7.10  MARKPRØVE opdateret
3.10  MARKPRØVE opdateret
29.9  UDSTILLING opdateret
299  Se flot fotoserie fra DISK Markprøve her   http://contador.fotovom.com/#!home
27.9  MARKPRØVE opdateret
18.9  MARKPRØVE opdateret
15.9  Husk!!! At tilmelde jer til festmiddagen d.24. Det er senest fredag d.16. i skal gøre det.😀 Aller, aller sidste chance i weekenden.
 
 Mangler hunde til udstillingen.
 

 Jeg skulle hilse fra dommeren og sige hun sagtens kan se hundene selv om de er våde og beskidte samt i jagtkondition.

 Please. Skynd jer nu at tilmelde jer.
 Vi ses.😀 Ulrik
12.9  MARKPRØVE opdateret
6.9  HÆDER & ÆRE opdateret
2.9  MARKPRØVE opdateret
2.9  UDSTILLINGMARKPRØVE opdateret
28.8  MARKPRØVE opdateret
9.8  MARKPRØVE (apport) opdateret
27.7

 Sakset fra DISK nye Facebook side fra d. 25.7
 DJU Apporteringsprøver den 13. august i forbindelse med DGSK og DISK klubweekend.

 På den første apporteringsprøve (Arrangeret af DGSK), som forventes at starte ca. 13.00 kåres klubmester for helholdsvis Gordon Settere og Irske Settere.
 Derudover er der præmie til bedste hund uden for disse racer. Til denne apporteringsprøve skal der tilmeldes på www.hundeweb.dk – evt. ved at klikke på følgende link:
 
http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=26

 Når denne prøve er slut afholder DISK efterfølgende en DJU apporteringsprøve, hvor der kan tilmeldes på dagen, også lige umiddelbart inden starten!
 Begge disse apporteringsprøver afholdes hos Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.
 Gordon Og Irsk setter folket skal også huske at tilmelde klub udstillingen som afholdes lørdag formiddag ved Vejen Idrætscenter.
 Her tilmeldes også via www.hundeweb.dk eller ved at klikke på følgende link:
http://www.hundeweb.dk/dkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=23 

 Information om klubweekenden og tilmelding til sommerbuffeten er tidligere lagt ind på både DISK og DGSJ hjemmesider,  men her følger linket igen:
 
http://dgsk.dk/klubweekend-12-14-august-overnatning

 

26.7  MARKPRØVE (apport) opdateret
12.7  DISK byder VELKOMMEN til ny medlem Birgit Basballe Madsen 
12.7  APPORTERINGSPRØVE Hagested Gislinge
 DISK afholder apporteringsprøve man- 25.7. Tilmelding til prøveleder Jan Lorentsen på tlf. 2482 0921. eller på dagen (men giv gerne et praj)
 Der grilles som vanligt.
9.7

 Dansk Irsk Setter Klub på Facebook 

 Så er Dansk Irsk Setter Klub kommet på Facebook som følge af generalforsamlingen 2016.

 Facebookgruppen kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring de nyheder der bliver bragt på hjemmesiden og reklamer for diverse arrangementer.
 Alle kan oprette opslag og kommentere hinandens opslag. Vi opfordrer til en god tone hele vejen igennem.

 Man kan anmode om medlemskab eller blive inviteret af andre. Det er meget nemt. Vi håber I vil gå ind og kigge nærmere på gruppen Dansk Irsk Setter Klub

 Mange hilsner de 3 administratorer
 Sarah Cecilie Jensen
 Lasse Thorn
 Christina Bak

4.7  HÆDER & ÆRE opdateret
4.7

 Referat af DISKs ordinære generalforsamling i Vissenbjerg søndag den 12. juni 2016 >>>

4.7

 Dansk Irsk Setter Klubs Landsholds- match 2016 >>>

3.7  MARKPRØVE (apport) opdateret
23.6  HÆDERSTEGN  opdateret i forbindelse med DISK 100 års Jubilæum  >>>
20.6  Apporterings prøve Sjælland
 DGSK’s sjællandske apporteringsprøve afholdes på banerne ved Hagested Gislinge jagtforening den 25/6 og prøven starter klokken 10:00. 
Alle racer velkomne!
 Tilmelding gerne nogle dage i forvejen på tlf. 22122252 eller mail apj@sterna.dk.Betaling af prøvegebyr 225 kr.  på dagen
 Prøven dømmes af Bjarne Kleis.

 Vi tænder som sædvanlig op i grillen til middag hvor medbragt kød mm. kan grilles. Øl og vand kan købes for yderst beskedent beløb. Pr genstand.
17.6

 Apporteringstræning Sjælland 2016

 Så er det på tide at sætte kryds i kalenderen mht. apporteringstræning på Sjælland 2016. 
 Træningen arrangeres i samarbejde med DGSK og DISK på banerne ved Hagested/Gislinge fra ca. kl 19:00

 Følgende datoer er reserveret: I april :  11/4, 18/4, 25/4, /  I maj  : 2/5, 9/5, 23/5 og 30/5  /  I juni: 6/6, 13/6, 20/6
 DGSK afholdes en apporteringsprøve den 25/6 med udtagelse til Sjællandske racedyst. 
 DPK afholder ligeledes en apporteringsprøve samme dag, samme sted.
 Alle racer er velkomne såvel til træning som prøver!  Nærmere detaljer med priser, tilmelding mm senere

 
OBS: Det er den første prøve (DGSK) der er kvalifiserende til Racedysten for de deltagende Irske Settere...

15.6  UDSTILLING opdateret
11.6  DISK byder VELKOMMEN til nye medlemmer Thomas Odén - Lisa Odén - Erik Madsen - Ole Darman & HeikeSporleder
10.6

 
 
1° AUTUMN EUROPEAN CHAMPIONSHIP ON NATURAL GAME FOR IRISH SETTER   CACIT
 24 AND 25 SEPTEMBER 2016 
 INVITATION
>>>    TILMELDING >>>
 

7.6

 SKAL DU UDSTILLE I UDLANDET   .....    HUSK  FCI brugsprøvecertifikat

 Du skal sende en mail til Vibeke Jørgensen på vijo@dkk.dk med anmodning om et FCI brugsprøvecertifikat og oplysning om hundens registreringnummer.

 Såfremt den relevante prøve er registreret på Hundeweb, behøver du ikke medsende dokumentation for prøven. Er det ikke tilfældet, så skal du medsende kopi af prøvebeviset.

 Gebyret for FCI brugsprøvecertifikatet bedes indbetalt.

 DKK-medlemmer: kr. 105,-
 Specialklubmedlemmer:kr. 135,-
 Ikke-medlemmer: kr. 205,- 
 
 
 Reg.: 5035 Konto 0001361253 (som kommentar skriv gerne "att. V. Jørgensen")

5.6  SERVER HACKET
 Serveren som DPK´s hjemmeside "kører" på (i Køge), har i den sidste tid været udsat for hackerangreb. Dette har betydet uforklarlige øndringer og "nogle" mærkelige sider... Især HVALPE-siden  har drillet ...
 For at undgå disse forstyrelser, har vor Net-udbyder været tvunget til at "gå til modangreb" !  Et foto behæftet med virus kan i øvrigt også starte meget...
 Dette gøres ved at tilbagestille vore sider til et tidspunkt, hvor disse angreb ikke var påbegyndt!
 Derfor har der været flere tilbagefald til tidligere versioner af hjemmesidens indhold.
 I dag har jeg (webmaster) for 10. gang, opdateret alle sider der har ændringer på den sidste måned.
 Håber således at siden "kører" igen og at dette fænomen nu er fortid !   Beklager ulejligheden

 VH EP
5.6

 Kære hundeejer
 I forbindelse med optagelserne til en ny dansk film, søges en Irsk setter til optagelserne ...  >>>

3.6  DISK`s 100 ÅRS JUBILUMSBOG for medlemmer og alle andre
 
Bogen udleveres til Klubbens medlemmer vederlagsfrit. Dog således, ønskes bogen tilsendt, skal der betales fragtomkostninger som beløber sig til 75,- kr. i Danmark og 150,- kr. til udlandet.
 
SE YDERLIGERE HER
>>>
3.6  
 Åben henvendelse
til DMKs bestyrelse og medlemmer på såvel DJU´s (under referater) som FJD s hjemmesider forside http://www.fjd.dk 
 
3.6  Apporteringsprøve i Vendsyssel

 Søndag den 3. juli afholder Dansk Irsk setter klub og Dansk Pointer klub apporteringsprøve på Stendalvej nr. 70, 9830 Tårs. Prøven starter kl. 09.00.
 Tag madkurv og fiskestang med, og fang dig en af Tove og Sørens fine ørreder, til grillen som vi tænder kl. 12.00.
 
Tilmelding til prøven, som er oprettet under Dansk Pointer klub, sker på hundeweb.
 Prøveleder Jes Krag kan, om nødvendigt, kontaktes på mob. 61603734

2.6

 Apporteringsprøve

 Dansk Irsksetter klub afholder anerkendt prøve d. 03 juli 2016

 Mødested: Radbyvej 27, Nr.søby, 5792 Årslev. Mødetid: kl. 9.oo. Tilmelding senest: 30 juni 2016

 Prl. Helge Knudsen 2560 9331

31.5  BORRELIA VACCINE   http://www.netdyredoktor.dk/hund/tema/abc/borrelia-vaccine/ 
23.5  Ringtræning 4. juni kl. 11:00
 Som optakt til FJD’s udstilling i Vissenbjerg d.12 juni tilbyder DGSK ringtræning den 4.juni kl 11:00. Mødestedet er Øvej 17, Allindemagle, Ringsted.
  Udover ringtræning vil der være mulighed for at få lidt trimmetips!
 Pris: 50 kr. pr hund. Tilmelding til Ásgeir tlf  22122252 eller mail: apj@sterna.dk.
 Alle racer er velkomne!

 HUSK....  SIDSTE TILMELNDING TIL FJD UDSTILLINGEN ER I DAG 23.5

16.5

 Apporteringstræning & Prøve
 Træning starter torsdag d. 26 maj kl. 19.oo ved Søbysøgård, Hovgyden, 5792 årslev.
 Der trænes hver torsdag frem til prøven, som afholdes d. 3 juli 2016. Mere derom senere.

 Mvh.
 Helge Knudsen  25609331  yobbo@dlgtele.dk 

6.5  FJD- udstilling i Vissenbjerg 2016. Søndag den 12. juni afholdes den årlige FJD Udstilling i Vissenbjerg på Fyn  http://www.fjd.dk/udstillinger/
29.4  100 Års JUBILÆUMS PRÆMIE... En genudsættelse af et "gammel" klenodie, som var vundet til ejendom af Kennel Setteremosen...
 
- se under ÅRETS HUNDE
21.4  RESULTSTER MARKPRØVER opdateret
17.4  

Medlemmerne i Dansk Gordon Setter Klub og Dansk Irsk Setter Klub inviteres hermed til klubweekend den 12., 13., og 14., august 2016.

Standkvarter: Vejen Idrætscenter – Petersmindevej 1 – 6600 Vejen

Telefon 75 36 05 00 – E-mail: post@vejenic.dk www.vejenic.dk

 

Alle deltagere skal selv bestille værelser på vandrehjemmet, sportshotellet eller reservere hytter.
Der er også campingplads i forbindelse med hytterne. Alt efter hvor mange man ønsker at være på et værelse er prisen fra 125 og op, pr. person.
Alt ligger placeret samlet ved Idrætscenteret. Husk at sige du kommer fra Dansk Gordon Setter Klub,
idet jeg har aftalt at man må tage hundene med på værelset
, uden at betale ekstra derfor.
Man skal også selv sørge for at bestille morgenmad hos centeret. I vandrehjemmet og hytterne kan morgenmad også medbringes.
På sportshotellet er det med i prisen.

Øvrige informationer kan fås på centerets hjemmeside, som er www.vejenic.dk.

 Lørdag aften er der en festbuffet for alle – som koster 238,00 for voksne og 100,00 for børn.
Festbuffet bestilles direkte hos Anton Dahl på
karlantondahl@gmail.com – mobil +45 – 22 74 80 40, senest den 7. august.
Beløbet indsættes på konto 2470 – 6871 314 991 – husk at skrive deltagernavn.
Der kan også bestilles hos Brian Hinge Krogh på
bhk@tecniclean.dk
– mobil + 45 27 61 70 91.

 

Foreløbigt program

 

Fredag den 12. august – Grillaften med masser af hundesnak.
Kl. 19,00 samles vi, på Sportshotellets grillterrasse, til fælles grillaften og hygge.
Medbring selv det I vil grille, men skulle man mangle noget, kan det sagtens købes på centeret.
 

Lørdag den 13. august – Certifikat Udstilling & Apportprøve.

Kl. 9,00 Anerkendt Certifikat udstilling for både Gordon Settere og Irsk Settere.
Som dommer har vi inviteret en erfaren og dygtig jæger. Norske Wenche Porsanger,
som bl.a. blev Norsk Mester på Skog i 2014 med Imingens Elle-Gant har indvilliget i at dømme begge racer.

Tilmelding i alle klasser på www.hundeweb.dk – spørgsmål til Christina Bak – cbak65@gmail.com.

Kl. 12,30 Frokostgrill tændes – der kan købes pølser/drikkevarer m.m..
Kl. 13,30 DGSK klubmesterskab for GS i apportering (DJU anerkendt apporteringsprøve)

Også præmie til bedste Irsk setter i UK og ÅK. Alle racer kan naturligvis stille på apporteringsprøven.
Apporteringsprøven foregår hos Gert Clausen, Rebelsigvej 4, 6690 Gørding.

Tilmelding på www.hundeweb.dk eller direkte til Anton
Kl. 19,00 samles vi til en stor lækker festbuffet. (Vin 175,00, Øl/Vand 25,00)

 

Søndag den 14. august – Dressur & føring af hund i marken.

Kl. 9,30 Hundetræning og dressur - ro i opfløj (duer) – Samt føring af hund i marken.
Erling Clausen er kursusleder - (Pris 100 pr. hund) Man kan både deltage i begge eller den ene aktivitet.
 

Skulle der være spørgsmål, af enhver art, kan henvendelse ske til Anton eller Brian.

 

Alle ønskes hjertelig velkomne til klubweekenden.

TILMELDINGSSKEMA >>>

 

13.4 MARKPRØVER opdateret
8.4

 Apporteringstræning Sjælland 2016

 Så er det på tide at sætte kryds i kalenderen mht. apporteringstræning på Sjælland 2016. 
 Træningen arrangeres i samarbejde med DGSK og DISK på banerne ved Hagested/Gislinge fra ca. kl 19:00

 Følgende datoer er reserveret: I april :  11/4, 18/4, 25/4, /  I maj  : 2/5, 9/5, 23/5 og 30/5  /  I juni: 6/6, 13/6, 20/6
 DGSK afholdes en apporteringsprøve den 25/6 med udtagelse til Sjællandske racedyst. 
 DPK afholder ligeledes en apporteringsprøve samme dag, samme sted.
 Alle racer er velkomne såvel til træning som prøver!
 Nærmere detaljer med priser, tilmelding mm senere

 OBS: Det er den første prøve (DGSK) der er kvalifiserende til Racedysten for de deltagende Irske Settere...

29.3  DANSK LANDSHOLD DISK er nu udtaget...

 Mårup's Storm ( VK hund ) v/Søren Godfredsen
 Kiwiline's Squash ( ÅK hund ) v/Jan Lorenzen
 Loustic Des Demons De Gergovie ( UK hund ) v/Ole Schmidt
 Yobbos Calle ( Reserve ) v/Christina Bak
 

23.3  HVALPE opdateret
17.3  MARKPRØVER opdateret (Har ikke kunnet opdatere siden de sidste par dage pga. deltagelse i VM-møder i Serbien ! )
14.3  MARKPRØVER opdateret
12.3  MARKPRØVER opdateret
10.3  Vedrørende den...  INTERNATIONALE VINDERKLASSE MED CACIT ONSDAG DEN 30. MARTS  
 Dommere er "en hollænder" (måske flyvende.... ) & Allan Bredsgaard

 Hallo DISK MEMBERS

 Prisen for at deltage er 45 euro pr. hund. Nogle danskere er kommet ind uden problemer. Du kan bede dine danske venner om at gå på 
 google på internettet. Når det er gjort, går du til "My Orweja".

 Hvis det er fundet! Lav en konto. Når det er gjort, gå til den grønne plet kaldet Inschrijven!
 Følg så de 7 trin og glem ikke at sende kopi af stamtavle med.
 Bij nr 1 skriv adresse og klik på kopier.
 Lad mig vide hvor mange hunde, der vil tilmeldes.
 Jeg har plads til 8 eller jeg håber flere.

 Hilsen Gerard Mirck
 

10.3  DISK byder VELKOMMEN til nyt medlem Ole Halberg
7.3  DISK byder VELKOMMEN til nyt medlem Thomas Thygesen
1.3  Træning Kongens Hus Hede 2016
                        
                           

1.3  AMERIKANSK LOTTERI TIL JUB. HOVEDPRØVEN.... Præmier / gaver mm. modtages med glæde :-)   VH Per P
1.3  Agerhønsetælling
 Søndag d. 6. og mandag d. 7. Marts afholder vi agerhønsetælling i Bredstenområdet, nær Vejle.  (kan bruges som en træningsdag) 
 Vi mødes hos Knud Hansen,  Skærhejselvej 28,  7182 Bredsten, begge dage kl.9.00 
 Tilmelding kan ske på telefon 42471654 og 75881653 eller  mail
  kn._ha@outlook.dk
 VH Knud Hansen 
 
NB  Jeg er også med på at lave træningsaftaler andre dage.
19.2

 INTERNATIONAL VINDERKLASSE MED CACIT ONSDAG DEN 30. MARTS

 Hollands Irsksetter Klub, har i år 100 års jubilæum. 
 I den forbindelse afholder de International vinder klasse med CACIT her i Danmark.
 Prøven vil blive afviklet på de gode terræner på Tuse Næs.
 Tilmelding skal ske direkte til Websitet My Orweja.

 Der oplyses fra den Hollandske klub, at det ikke er vanskeligt at tilmelde sig på denne Website.
 Kontakten i Holland er Gerard Mick -
G.H.Mirck@kpnmail.nl
 Der vil senere blive oplyst om tider og standkvarter.
 På den Hollandske klubs vegne
 Erling Juul

18.2  I anledning af DISK’s 100 års jubilæums hovedprøve med udstilling for alle 5 racer, har Christina arrangeret noget ringtræning.
 
 1. gang fredag d. 11. marts kl.17:00 i Glumsø, Dadestien 1, Sandby, 4171 Glumsø
  2. gang fredag d. 18. marts kl.17:00 i Jørlunde, Egevej 1, Jørlunde, 3550 Slangerup
  3. gang fredag d. 25. marts kl.17:30 i St. Fuglede, Maderne 2, 4480 St. Fuglede
  4. gang tirsdag d. 29. marts kl.17:30 på Tuse Næs, Højlystvej 23, 4300 Holbæk

 Venlig Hilsen
Christina & John Bak Maderne 2 4480 St. Fuglede Christina mob.: 4033 5010 John mob.: 2149 6551
14.2  UDSTILLING opdateret (Vinterudstilling Fredriks)
13.2   DISK byder VELKOMMEN til nye medlemmer Uno Olsson
11.2  DANSK JAGTHUNDE UDVALG
 Dommerudvalget

 Til  FJD’s specialklubber

 Vedr.: prædikatet/kategorien IFF – Ikke for fugl
 
Dommerudvalget har fra markprøvedommernes ERFA-grupper modtaget feedback på spørgsmålet om prædikatet/kategorien
 ”Ikke for fugl” ’s anvendelse og betydning. Et flertal af de kontinentale ERFA-grupper ønsker prædikatet/kategorien fjernet fra Fælles
 Markprøve Regler (FMR).
  I FMR § 11 stk. 1 står: En hund, der ikke har haft chance for fugl, og hvis præstation i øvrigt har berettiget den til en 1. præmie, tildeles
 betegnelsen ”ikke for fugl”.
 I FMR under ” Dansk Jagthunde Udvalgs retningslinier for afvikling og bedømmelse af vinderprøver for kontinentale og engelske racer” står
 der under 3. Kategorier: IFF  En fejlfri hund uden chance til fugl og hvis præstation i øvrigt har berettiget den til en 1. præmie i ÅK/BK.

 På DJU’s bestyrelsesmøde den 3. februar 2016 blev det besluttet at sende spørgsmålet til høring i FJD’s specialklubber, så hundeførerne på
 klubbernes medlemsmøder og generalforsamlinger får lejlighed til at give deres mening til kende om, hvorvidt prædikatet/betegnelsen
 ”Ikke for fugl” skal udgå af FMR under § 11 stk. 1. gældende for ungdoms-, åben- og brugsklasse. Ligeledes ønskes taget stilling til, om
 betegnelsen skal udgå af kategorierne i vinderklasser med deraf følgende konsekvens for videre afprøvning.

 DJU vil på basis af de høringssvar, der indgår, tage stilling til evt. ændringer af FMR på disse to punkter.
 Med venlig hilsen og på Dommerudvalgets vegne
 Ove Nissen Nielsen
 Formand

1.2  Alle er velkomne... medlemsmøde i DBK  http://breton.dk/index.php/sjaelland/arkiv/681-medlemsmode-pa-sjaelland-2016
27.1  HVALPE opdateret
25.1  HVALPE opdateret
19.1  DISK byder VELKOMMEN til nye medlemmer Pernille Bergsted & Agneta Andersson
19.1

 Kære medlemmer
 
 
Medlemslisten hermed blevet justeret.
 Der har i årets løb været afgang, men heldigvis også tilgang. Derfor skal der siges farvel til nogle.
Men også hjerteligt velkomne til andre.
 Undertegnede vil bede jer om at kontrollerer de oplysninger der står ...  er der rettelser, så give mig besked.
 På mail: Juuls@mail.dk

 Med venlig hilsen
  Erling Juul / Kasserer 

9.1

 DISKs forårstræning på Kongenshus Hede 2016

 Lørdag den 27. Februar og søndag den 28. Februar afholdes der fællestræning på Kongenshus Hede. 
 Vi mødes på parkeringspladsen ved Kongenshus Hotel kl. 9.00. Alle racer er velkomne. 
 Prisen for at deltage er 50 kr. pr. dag. Beløbet går til vildtpleje på heden. 
 Begge dage, vil der igen i år være mulighed for, at købe pølser fra den varme grill til frokost for alle, og ikke mindst for dem der har glemt madpakken.

 Senest tilmelding d. 25/2-16 til Brian H. Krog Tlf. 27617091 eller E-mail bhk@tekniclean.dk 
 Man kan bestille overnatning på Kongenshus Kro & Hotel. Tlf. +45 97548125. Der forefindes også B&B i området.
 VH Brian Krog

6.1

 Markprøve træning ved Fredericia 
 
Søndag d. 14. februar  
 Mødested: Nebbegård Nebbegårdsvej 115 7080 Børkop 
Mødetid: KL. 9.00
 Der er rundstykker og kaffe ved ankomst, efter træningen er der suppe til en samlet pris på kr. 50,00.
 Tilmelding til: Svend Åge Jensen Tlf. 25 37 98 60 eller 
 Gunnar Jensen Tlf. 51 32 40 35 senest d. 12.02.2016 gj@kirstinekjaer.dk

4.1  Marktræning i Vendsyssel 
 
Søndag den 14. februar. Vi mødes på P. pladsen ved Kærsgård Strand kl. 9.00. 
 Tilmelding til Erik Rimmen på tlf. 60629520 eller mail: rimmen7@gmail.com

 Gps adresse på mødestedet er: Kærsgård Strandvej 1, 9850 Hirtshals, Hjørring.
  Hilsen Erik Rimmen
4.1

 Udtagelse til landskamp 2016

 Dansk Irsk setter klubs bestyrelse har besluttet følgende kriterier for udtagelse til landskampen ved DISK jubilæum 2016:
 Der skal udtages: En unghund, en vinderklasse hund og to åben klasse hunde til landskampen. 
 Åben klasse hundene forståes som hunde over to år, som ikke har opnået nogen vinderklasseplacering. 
 Den ene åben klassehund medtages som reserve.

 Som unghund medtages den hund, som frem til jubilæet har opnået flest 1. pr. i ungdomsklasse og som ved landskampen stadig ikke er fyldt
 2 år.
 Vinderklasse hunden udtages efter flest opnåede point, opnået i 2015, gældende efter skalaen til årets hund.
 Åbenklasse hundene udtages efter flest opnåede point indtil den 1.1.2016, gældende efter skalaen til årets hund. 
 Hunden med næst fleste point fungerer som reserve for alle de udtagne hunde.

 De kvalificerende point skal være opnået på Danske prøver og udstillinger.

1.1. 2016

 
GODT NYTÅR og velkommen til Dansk Irsksetter Klub´s 100 års Jubilæums år ...